Pagrindinis > Apie įmonę > Bendrovės valdymas

Bendrovės valdymas

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, ir bendrovės vadovas – generalinis direktorius.  Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais. Visuotinį akcininkų susirinkimą kasmet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos organizuoja bendrovės valdyba.

                                                                                           Valdyba

Valdyba sudaroma iš penkių narių, kuriuos ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Vienas iš valdybos politikos tikslų – palaikyti pakankamą nuosavo kapitalo dalį, siekiant pateisinti investuotojų, kreditorių ir rinkos dalyvių pasitikėjimą bendrove, bei numatyti verslo plėtrą ateityje. Valdyba atsakingą už rizikos valdymo struktūros sukūrimą ir priežiūrą. Kartu siekia palaikyti drausmingą ir konstruktyvią rizikos valdymo aplinką, kurioje visi darbuotojai žino savo funkcijas ir įsipareigojimus. Valdyba nuolat analizuoja kapitalo grąžos rodiklius ir, atsižvelgdama į finansinius rezultatus bei strateginius planus, pateikia siūlymus dėl dividendų išmokėjimo.

Vilius Gražys Virmantas Puidokas Valdybos pirmininkas
Remigijus Juodviršis
Artūras Bučas Audrius BalčėtisBendrovės valdymo schema

Lietuvos BIM projektai 2017: PST nugalėtojas kategorijoje „BIM gamybiniuose pastatuose“

Antrą kartą  organizuotame konkurse „Lietuvos BIM projektai 2017“ siekta pristatyti geriausias Lietuvos įmones naudojančias BIM technologijas.

Paskelbtas projekto Ukmergės g. 219 architektūrinio konkurso nugalėtojas

Sausio 10 d.,  UAB „Šeškinės projektai“ paskelbė architektūrinio konkurso verslo centrui Ukmergės g. 219, Vilniuje nugalėtojus ir prizininkus.