Pagrindinis > Investuotojams

AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės ir įmonės veiklos rezultatai (tūkst.eurų):

  Grupė Įmonė
  2014 2015 2016 2014 2015 2016
Pajamos 105.454 121.217 99.361 73.274 77.438 83.910
Bendrasis pelnas 9.872 11.939 9.140 6.026 7.212 6.879
Bendrojo pelno marža (proc.) 9,36 9,85 9,20 8,22 9,31 8,20
Grynojo pelno marža (proc.) -3,74 1,65 3,19 0,76 0,42 2,13
Pelnas(nuostolis) vienai akcijai (eurai) -0,241 0,12 0,194 0,034 0,02 0,11
Pelnas prieš mokesčius,  palūkanas, nusidėvėjimą, amortizaciją
EBITDA
-2.119 4.260 4.970 1.848 1.590 3.046
EBITDA marža (proc.) -2,01 3,51 5,00 2,52 2,06 3,63
Nuosavybės grąža (proc.) (ROE) -11,44 5,52 8,61 1,40 0,86 4,51
Vidutinio turto grąža arba turto pelningumas (ROA) -5,07 3,02 5,15 0,90 0,59 3,33
Investicijų pelningumas (ROI) -10,08 5,14 8,01 1,38 0,84 4,40
Einamojo likvidumo koeficientas 1,65 2,11 2,44 2,27 2,59 2,98
Kritinio likvidumo koeficientas 1,23 1,78 1,99 2,20 2,52 2,92
Nuosavo kapitalo ir turto santykis 0,44 0,55 0,60 0,64 0,69 0,74
Akcijos buhalterinė vertė 2,11 2,21 2,25 2,41 2,34 2,43
Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/BV) 0,41 0,42 0,42 0,36 0,40 0,39

Aukso medalis už prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ plėtros projekto įgyvendinimą

2017 m. gruodžio 15 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybėje iškilmingai įteikti konkurso „Lietuvos metų gaminys 2017“ apdovanojimai.

Kūrybinis PST darbuotojų projektas - laikrodis!

Įgyvendintas!