Pagrindinis > Investuotojams > Informacija apie akcijas

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 4 741 500 eurų  padalinti į 16 350 000 paprastąsias vardines akcijas (toliau PVA), kurios vieneto nominali vertė – 0,29 euro. Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius - 16 350 000. Visos akcijos yra nematerialios ir visiškai apmokėtos. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas - tai įrašas vertybinių popierių sąskaitose.  2016 m. gruodžio 31 d. viso akcininkų skaičius buvo 1660.

AB „Panevėžio statybos trestas“ ir OMX Vilnius rinkos  GI indeksų palyginimas 2016 m.Bendrovės akcijų kainos dinamika vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“ per 2016 m. (Eurai)


 

Daugiau informacijos apie prekybą PST akcijomis rasite adresu: http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=mainlist&lang=lt

Dividendai

Sprendimą mokėti dividendus ir mokamo dividendo dydį nustato bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė paskirtus dividendus išmoka per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymus. Mokesčius apskaičiuoja, išskaito ir į biudžetą (valstybei) sumoka bendrovė.

Kontaktai:
Ekonomistė
Rasa Kairienė
Tel.   (8-45) 505508
Mob. (8-686) 55458
El.paštas :

Aukso medalis už prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ plėtros projekto įgyvendinimą

2017 m. gruodžio 15 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybėje iškilmingai įteikti konkurso „Lietuvos metų gaminys 2017“ apdovanojimai.

Kūrybinis PST darbuotojų projektas - laikrodis!

Įgyvendintas!