Pagrindinis > Investuotojams > Informacija apie akcijas

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 4 741 500 eurų  padalinti į 16 350 000 paprastąsias vardines akcijas (toliau PVA), kurios vieneto nominali vertė – 0,29 euro. Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius - 16 350 000. Visos akcijos yra nematerialios ir visiškai apmokėtos. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas - tai įrašas vertybinių popierių sąskaitose. AB “Panevėžio statybos trestas” akcijomis rinkoje prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 2016 m. birželio 30 d. viso akcininkų skaičius buvo 1718.

AB „Panevėžio statybos trestas“ ir OMX Baltijos rinkos  GI indeksų pokytis 2016 m. I pusmetįBendrovės akcijų kainos dinamika VVPB per 2016 m. I pusmetį  (Eurai)

 

Daugiau informacijos apie prekybą PST akcijomis rasite adresu: http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=mainlist&lang=lt

Dividendai

Sprendimą mokėti dividendus ir mokamo dividendo dydį nustato bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė paskirtus dividendus išmoka per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymus. Mokesčius apskaičiuoja, išskaito ir į biudžetą (valstybei) sumoka bendrovė.

Kontaktai:
Ekonomistė
Rasa Kairienė
Tel.   (8-45) 505508
Mob. (8-686) 55458
El.paštas :

Paskelbtas projekto Ukmergės g. 219 architektūrinio konkurso nugalėtojas

Šiandien, sausio 10 d.,  UAB „Šeškinės projektai“ paskelbė architektūrinio konkurso verslo centrui Ukmergės g. 219, Vilniuje nugalėtojus ir prizininkus.

Jungtinis Gyvybės Mokslų Centras tarp geriausių projektų

Įstaiga „Skaitmeninė statyba“ ir žurnalas „Statyba ir architektūra“ pirmą kartą organizuotame konkurse  „Lietuvos BIM projektai 2016“ išrinko geriausius.