Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Papildoma informacija (pateiktas alternatyvus sprendimo projektas) dėl AB "Panevėžio statybos trestas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

 

Pranešame,  kad  yra gautas AB „Panevėžio statybos trestas“ 2020 metų balandžio 29 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, alternatyvus sprendimo projektas,  kuris pateikiamas kartu su šiuo pranešimu, taip pat pridedamas ir atnaujintas (įtrauktas alternatyvus sprendimo projektas) bendrasis (išankstinio balsavimo) biuletenis.


Pridedamas (žr. žemiau) alternatyvus sprendimo projektas.

2020 M. BALANDŽIO 29 D. AB “PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS” EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

ALTERNATYVUS SPRENDIMO PROJEKTAS

 

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 26 656 711 EUR;

Išmokėti dividendai –  0 EUR;

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 590 332 EUR;

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 133 420 EUR;

Pervedimai iš rezervų - 745 069 EUR;

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 EUR;

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 28 125 532 EUR;

pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -   0 EUR;

pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 EUR;

pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -   0 EUR;

pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -  490 500 EUR;

pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -   118 065 EUR;

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 27 516 967 EUR.

 

Dividendams paskirti 0,03 EUR vienai paprastajai AB „Panevėžio statybos trestas” 0,29 eurų nominalios vertės akcijai.

 

Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503