Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas" valdyba siūlo visuotiniam eiliniam akcininkų susirinkimui, kuris šaukiamas 2021 m. balandžio 29 d. 11 val. bendrovės buveinėje adresu P. Puzino 1, Panevėžys, tokius sprendimų projektus:

 

1. Audito išvados dėl 2020 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.

Informacija išklausyta.

2. Bendrovės 2020 m. metinis pranešimas.

Informacija išklausyta.

3. Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti AB “Panevėžio statybos trestas” konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2020 metus, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtinti, kad žemiau nurodyta informacija buvo pristatyta eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantiems akcininkams ir jų išklausyta:

Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pateikė bendrovei 2020-08-11 RNA-21789 raštą, kuriuo išreiškė savo pritarimą išdėstyti Konkurencijos Tarybos bendrovei paskirtos baudos ir palūkanų mokėjimą 8 metams. VMI be kita ko, baudos ir palūkanų mokėjimų metu, paprašė užtikrinti, kad bendrovės akcininkams nebūtų skirstomi/mokami dividendai. Bendrovės vadovybės manymu, toks VMI prašymas dėl dividendų turėtų būti įvertintas šiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų prieš jiems priimant sprendimą dėl bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo.

 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

 

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 28 125 532 Eur


Išmokėti dividendai - (490 500) Eur


Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - (12 418 037) Eur


Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių

finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 132 273 Eur


Pervedimai iš rezervų - 0 Eur


Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti

(jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 Eur

 


Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 15 349 268 Eur

   

pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Eur

pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 Eur

pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 Eur

pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 Eur

pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)

valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų

premijoms ir kitiems tikslams - 0 Eur


Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių

finansinių metų pabaigoje, perkeliamas

į kitus finansinius metus - 15 349 268 Eur5. Audito komiteto narių rinkimas. 5. Audito komiteto narių rinkimas.

Į audito komitetą rinkti:

-      Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),

-      Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),

-      Eglę Grabauskienę.

 


Egidijus Urbonas

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503