Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai

AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. balandžio 09 d., priimti nutarimai:

1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

 

1.1.Atšaukti bendrovės valdybą (in corpore) kadencijai nesibaigus ir išrinkti naują bendrovės valdybą.

 

2. Bendrovės valdybos narių rinkimas.

 

2.1. Išrinkti 4 (ketverių) metų kadencijai į AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos narius:

- Gvidą Drobužą

- Vaidą Grincevičių

- Justą Jasiūną

- Kristiną Mačiulienę

- Liną Simaškienę

 

3. AB „Panevėžio statybos trestas“ nepriklausomų valdybos narių atlygio už jų veiklą valdyboje skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimas.

 

3.1.Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ nepriklausomų valdybos narių atlygio už jų veiklą valdyboje skyrimo ir mokėjimo tvarką (priedas).

 

4. Dėl valdybos narių civilinės atsakomybės.

 

4.1. Pritarti valdybos nario atsakomybės ribojimui, kai nėra valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo ir kai valdybos nario atsakomybė ribojama jo 3 (trijų) mėnesių vidutinio (per paskutinius 12 mėnesių gauto) užmokesčio/atlygio po mokesčių dydžio suma, skaičiuojant bendrą atsakomybės sumą už visus per valdybos kadenciją priimtus sprendimus. Sumažintas nuostolių atlyginimas negali būti mažesnis už draudimo sumą, kurią išmokės draudimo bendrovė, jeigu Bendrovė savo lėšomis apdraus/bus apdraudusi valdybos narių civilinę atsakomybę ir padaryta žala bus laikoma draudiminiu įvykiu. Laikyti, kad sprendimai, kurie priimami neturint aiškaus Bendrovei priešingo tikslo ir kuriems pritaria bent 4 valdybos nariai atitinka verslo rizikos sampratą.

4.2.Bendrovė su valdybos nariais sudaro sutartį dėl valdybos narių atsakomybės ribojimo aukščiau aptartomis sąlygomis.

 

 

Egidijus Urbonas

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503