Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas" valdyba siūlo visuotiniam eiliniam akcininkų susirinkimui, kuris šaukiamas 2022 m. balandžio 28 d. 11 val. bendrovės buveinėje adresu P. Puzino 1, Panevėžys, tokius sprendimų projektus:

 

1. Audito išvados dėl 2021 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.

Informacija išklausyta.

2. Bendrovės 2021 m. metinis pranešimas.

Informacija išklausyta.

3. Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti AB “Panevėžio statybos trestas” konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį  už 2021 metus, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą: 


Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 15 349 268 Eur

Išmokėti dividendai - 0 Eur

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 303 350 Eur

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 132 273 Eur

Pervedimai iš rezervų - 0 Eur

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 Eur

 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 15 784 891 Eur

pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Eur

pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 Eur

pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 Eur

pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 Eur

pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 Eur  


Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 15 784 891 Eur

 

5. Audito komiteto narių rinkimas.

Į audito komitetą rinkti:

-      Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),

-      Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),

-      Liną Ragelienę.

 

 

Egidijus Urbonas

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503