Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai

AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) įvykusio 2019 m. balandžio 29 d.  balsavimo rezultatai

 

Bendrovės akcijų skaičius yra 16 350 000, balsavimo teisę suteikia – 16 350 000 akcijos.

Susirinkime dalyvavo 6 (šeši) Susirinkimo apskaitos dienos (2019 m. balandžio 19 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 8 503 555 akcijų balsų, tai sudarė 52 procentus visų Bendrovės akcijų balsų.

Iki Susirinkimo buvo pateikti 1 (vienas) tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis.

Kvorumas yra ir Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus. 


Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Audito išvados dėl 2018 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.

Informacija išklausyta. Balsavimas nevykdomas.

2. Bendrovės 2018 m. metinis pranešimas.

Informacija išklausyta. Balsavimas nevykdomas.

3. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtintos 2018 metų AB “Panevėžio statybos trestas” metinės konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

Balsavimo rezultatai:

BALSUOTA: “Už” – 8 179 958 balsai, “prieš” - 5 balsai

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtintas AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

Balsavimo rezultatai:

BALSUOTA: “Už” – 8 179 958 balsai, “prieš” - 5 balsai

5. Audito komiteto narių rinkimas.

5.1 Išrinktas į audito komitetą Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį).

BALSUOTA: "Už” – 8 503 555 balsai, “prieš” - 0 balsų

5.2 Išrinkta į audito komitetą Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį)

BALSUOTA: “Už” – 8 503 555   balsai, “prieš” - 0 balsų

5.3 Išrinkta į audito komitetą Eglę Grabauskienę.

BALSUOTA: “Už” – 8 503 555   balsai, “prieš” - 0 balsų