Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas


Papildyta konsoliduotomis finansinėmis ataskaitomis už 2016 metus

 AB „Panevėžio statybos trestas" valdyba siūlo visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2017 m. balandžio 21 d. (penktadienis) 11 val. bendrovės buveinėje adresu P. Puzino 1, Panevėžys, tokius sprendimų projektus:

1. Audito išvados dėl 2016 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.

Informacija išklausyta.

2. Bendrovės 2016 m. metinis pranešimas.

Informacija išklausyta.

3. Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti AB “Panevėžio statybos trestas” 2016 m. konsoliduotą ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinius.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 31 609 648 EUR;

Išmokėti dividendai –   -261 976 EUR;

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 1 791 365 EUR;

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 73 187 EUR;

Pervedimai iš rezervų - 0 EUR;

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 EUR;

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 33 212 224 EUR;

pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -   0 EUR;

pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 EUR;

pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -   0 EUR;

pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -  0 EUR;

pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -   0 EUR;

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 33 212 224 EUR.

5. Audito komiteto narių rinkimas.

Į audito komitetą rinkti:

-     Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),

-     Irena Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),

-     Liną Ragelienę.

 

Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Informacija

Tel.: 8 45 505 503