Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. spalio 4 d. šaukiamas AB „Panevėžio statybos trestas“ (buveinės adresas Puzino g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.   

Susirinkimo vieta – AB „Panevėžio statybos trestas“, adresu P. Puzino 1, Panevėžyje.

Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.). 

Susirinkimo apskaitos diena – 2019 m. rugsėjo 27 d. (dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis). 

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.   

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti bendrovės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžyje) sekretoriate nuo 7:30 val. iki 16:30 val. Telefonas pasiteirauti: (8 45) 505 508.  

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į bendrovės sekretoriatą arba siunčiami registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. Paštu pst@pst.lt

Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2019 m. rugsėjo 20  dienos 16 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.  

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu iki 2019 m. spalio 4 dienos 10 valandos gali būti pristatomi (darbo dienomis) į bendrovės sekretoriatą arba išsiunčiami registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys. Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi susirinkime, jei bus gauti bendrovėje iki susirinkimo dienos (2019 m. spalio 4 d.) 10 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui paskelbus susirinkimo darbotvarkę, ne vėliau kaip susirinkimui pradedant darbą darbotvarkės klausimais.

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami pst@pst.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2019 m. spalio 4 dienos 10 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.  

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu pst@pst.lt. Į pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neįteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje – http://www.pst.lt.  

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.