Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2016 m. spalio 3 d., nutarimų projektas:

Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.

1.1. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ bendrovės audito įmone 2016 m. AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už visų AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių, neįskaitant Latvijoje, Lenkijoje ir Švedijoje esančių AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių, Rusijos Vologdos srityje esančios OOO „Territorija“ bei Kaliningrado srityje esančios įmonės OOO „Baltlitstroj“, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditą/peržiūrą mokėti ne daugiau kaip 42 700 (keturiasdešimt du tūkstančius septynis šimtus) eurų (be PVM). Už AB „Panevėžio statybos trestas“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo auditą mokėti ne daugiau kaip 27 100 (dvidešimt septynis tūkstančius vieną šimtą) eurų (be PVM).

1.2. Audito įmonės atlikti auditą ne Lietuvoje ir Latvijoje esančiose AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonėse pagal tų šalių apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus parenkamos tų įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų nuožiūra, atsižvelgiant į nagrinėjamų audito įmonių galimybes atlikti, kai yra toks poreikis, taip pat ir atitinkamos AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonės finansinių ataskaitų paketo konsolidacijai peržiūrą/ auditą. Užmokestis už šias audito paslaugas neįeina į užmokestį už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikimą, nustatytą 1.1 šio sprendimo punkte.

1.3. Numatyti galimybę, kad Švedijoje ir Lenkijoje esančiose AB "Panevėžio statybos trestas" įmonių grupės įmonėse, Rusijoje esančiose AB "Panevėžio statybos trestas" įmonių grupės įmonėse OOO "Baltlitstroj", OOO "Territorija" audito įmonės atlikti auditą pagal atitinkamos šalies apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus bus parinktos tų įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų nuožiūra, o finansinių ataskaitų peržiūrą konsolidacijos tikslais/auditą konsolidacijos tikslais atliks UAB "KPMG Baltics". Šiais atvejais apmokama už paslaugas papildomai virš sumų, nurodytų 1.1. šio sprendimo punkte.

1.4. Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui:

1.4.1. Pasirašyti sutartį (ir/ar jos priedus) dėl 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo audito atlikimo bei sutarties sudedamąsias dalis, sutarties papildymus, pakeitimus, priėmimo-perdavimo aktus ir kitus dokumentus, susijusius su tinkamu sprendimo įgyvendinimu, raštiškai suderinus su Artūru Buču.

1.4.2. Inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei priklausančių įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamų audito įmonių parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi šio sprendimo 1.5. punkte nustatytos tvarkos.

1.5. Sutartis dėl audito/peržiūros atlikimo AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei priklausančiose įmonėse pasirašo įmonių direktoriai, raštiškai suderinę, jei atitinkami audito procesai yra susiję su AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinių ataskaitų auditu, su Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančioms įmonėms per 7 (septynias) dienas po pasirašymo.

 

Daugiau informacijos:

Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Tel.: 8 45 505 503