Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai

AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2017 m. lapkričio 9 d., priimti nutarimai:1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.

1.1. Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ bendrovės audito įmone 2017 m. ir 2018 m. AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti. Už visų AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių, esančių Lietuvoje, kurioms 2017 m. privalomas auditas (AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Metalo meistrai“, UAB „Vekada“, UAB „Skydmedis“), 2017 m. ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditą, įskaitant būtinas UAB „Alinita“, SIA PS Trests, OOO „Territorija“, OOO „Baltlitstroj“, SP Z.o.o. Kingsbud, AB „PST Nordic“, PST un ARMS PS, UAB „Šeškinės projektai“, UAB „PST investicijos“, UAB „Ateities projektai“, ZAO ISK Baltevromarket peržiūras konsoliduotų finansinių ataskaitų audito tikslais, mokėti ne daugiau kaip 63 000 (šešiasdešimt trys tūkstančiai) eurų (be PVM) už vienerius metus. Iš to skaičiaus už AB „Panevėžio statybos trestas“ 2017 m. ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditą mokėti ne daugiau kaip 28 500 (dvidešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus) eurų (be PVM) už vienerius metus.

1.2. Audito įmones atlikti auditą ne Lietuvoje esančiose AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonėse pagal tų šalių apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus parenka tų įmonių visuotiniai akcininkų susirinkimai savo nuožiūra. Užmokestis už šias audito paslaugas neįeina į užmokestį už AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą, nustatytą 1.1. šio sprendimo punkte.

1.3. Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui:

1.3.1. Pasirašyti sutartį/sutartis (ir/ar jos/jų priedus) dėl AB “Panevėžio statybos trestas” 2017 m. ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimo bei sutarties/sutarčių sudedamąsias dalis, sutarties/sutarčių papildymus, pakeitimus, priėmimo-perdavimo aktus ir kitus dokumentus, susijusius su tinkamu sprendimo įgyvendinimu.

1.3.2. Inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei priklausančių įmonių visuotinius akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamų audito įmonių parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi šio sprendimo 1.4. punkte nustatytos tvarkos.

1.4. Sutarčių ir darbų atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančiai įmonei per 7 (septynias) dienas po pasirašymo.


Daugiau informacijos:

Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Tel.: 8 45 505 503