Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

LT

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo

 

AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau - Bendrovė) gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 241-40 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Panevėžio statybos trestas“. Bendrovė, vykdydama sprendime nurodytą įpareigojimą, viešai skelbia Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytą informaciją:

1.      AB „Panevėžio statybos trestas“ skirta 40 000 (keturiasdešimties tūkstančių) eurų bauda už Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavomo rinka 17 straipsnio 1 dalies pažeidimą;

2.      Bendrovė, neužtikrinusi informacijos, susijusios su Konkurencijos tarybos atliekamu tyrimu, konfidencialumo, nedelsdama neatskleidė šios viešai neatskleistos informacijos, susijusios su vykstančiu tyrimu ir gresiančiomis sankcijomis, kurių maksimali riba sudarė 21 proc. Bendrovės nuosavo kapitalo ir buvo beveik 5 kartus didesnė už 2016 m. Bendrovės grynąjį pelną, todėl galėjo reikšmingai paveikti Bendrovės finansinę padėtį;

3.      Dėl pažeidimo susidarė investuotojams žinomos informacijos asimetrija ir buvo pažeisti investuotojų interesai;

4.      Pažeidimas truko 5 prekybos reguliuojamoje rinkoje dienas;

5.      Nustatytas pažeidimas yra nesuderinamas su sąžininga ir skaidria finansinių priemonių rinka ir investuotojų interesų apsauga ir daro žalą Lietuvos Respublikos finansų rinkos patikimumui ir stabilumui;

6.      Bendrovė nustatyto pažeidimo nepripažino ir nesiėmė priemonių, kad pažeidimas būtų nutrauktas, nepaisydama to, kad Lietuvos bankas buvo atkreipęs Bendrovės dėmesį į pažeidimus.

 

Bendrovė laikosi pozicijos, kad viešo pranešimo paskelbimas apie Konkurencijos tarybos vykdomą tyrimą galimai būtų padaręs daugiau žalos investuotojų interesams ir vykdomam tyrimui nei nepaskelbimas, kadangi: 1) Bendrovė Konkurencijos tarybos tyrimą pačios Konkurencijos tarybos nurodymu laikė konfidencialiu, 2) Bendrovė neatliko jokių konkurenciją ribojančių veiksmų, todėl neturėjo pagrindo tikėtis baudos, tuo labiau maksimalios, paskyrimo.

Bendrovė žinodama visas su ja susijusias Konkurencijos tarybos vykdomo tyrimo aplinkybes, maksimalios sankcijos skyrimą Bendrovei laikė nerealiu ir tik teorinę galimybę turinčiu įvykiu. Šiame kontekste tokios informacijos skelbimas buvo laikomas žalingu Bendrovės akcininkams, kadangi tai pakenktų bendrovės reputacijai ir investuotojus labiau klaidintų, nei padėtų jiems priimti investicinius sprendimus. Tai, kad Konkurencijos tarybos nutarimas skirti Bendovei baudą yra neteisingas ir nepagrįstas, Bendrovė įrodinėja teisme.

Gavusi Konkurencijos tarybos priimtą nutarimą apie jį Bendrovė pranešė nedelsiant, teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. sprendimas per vieną mėnesį nuo įteikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo apskundimo Bendrovė spręs išsamiai išnagrinėjusi baudos skyrimo motyvus.

 

 

Kontaktinis asmuo:

Generalinis Direktorius

Dalius Gesevičius

Tel. nr. (8-45) 505 503